U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Als de voorbereidingen voor leveranciersbestellingen bewaard worden, worden ze opnieuw gebruikt bij de berekening van de herbevoorrading

0000001067     -      08-10-2015

Via de optie "Tools / Opties / Ingave: Q_NONDISPO op bewaarde VoorbLB" kan bepaald worden of, bij bewaring van een volledig document van het type "Voorbereiding voor leveranciersbestelling", dit document enkel als waarde moet worden bewaard. Op die manier vermijdt men dat voorbereidingen voor leveranciersbestellingen die al werden omgezet in leveranciersbestellingen, maar wel bewaard zijn als "Volledig document", worden gebruikt bij de berekening van de volgende herbevoorradingen.

Deze optie vereist de installatie van Q_NONDISPO float en NONDISPO bit in de tabel LIGNES_A.