U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bericht bij het openen van een informatiebestand

0000001959     -      12-12-2012

Bij het openen van een informatiebestand of enig ander scherm dat gebruikmaakt van de "HTML-editor"-controle, krijgt de gebruiker het volgende bericht te zien:

Instanciating MercatorUi.MovableControls.MovableHtmlBox (ctl.id=7A83529384): het bestand of de assembly 'Microsoft.mshtml, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' of een van de onderliggende elementen kan niet worden geladen. Het vermelde bestand is onvindbaar.

Om dit bericht te doen verdwijnen, moet u het uitvoeringsprogramma
"C:\Program Files\Common Files\Merge Modules\vs90_piaredist.exe" op de pc opstarten.

Als dit bestand niet voorkomt op de pc, moet u:

  1. de bijgevoegde zip uitpakken;
  2. het uitvoeringsprogramma vs90_piaredsit.exe opstarten.

In dit stadium is dit probleem bij een beperkt aantal configuraties vastgesteld.


Trefwoorden: ArubaTe laden : 0000001959.zip (1365 Kb - 08-12-2011)