U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

CRM-acties worden toegewezen aan gebruikers die lid zijn van een groep

0000002844     -      21-08-2018

Versies van Mercator.exe die lager zijn dan versie 10.3.29.40 kunnen een probleem hebben met het toewijzen van acties aan gebruikers die lid zijn van een gebruikersgroep. Deze situatie doet zich alleen voor als:

  • de actie is toegewezen aan meerdere leden van een groep, maar niet aan alle groepsleden. 
  • er later een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt en toegewezen wordt aan de groep.

In deze situatie wordt de actie toegewezen aan deze nieuwe gebruiker.

Om dit probleem op te lossen gaat u als volgt te werk: 

  • Een update van Mercator uitvoeren (zorg ervoor dat dit op alle toestellen wordt uitgevoerd)
  • Voer dit SQL-script uit: 
declare @s varchar(max)
select @s=isnull(@s,'') + (case when @s is null then '' else '|' end) + id
from USERS where (sommeil=0) and (id not like 'TMPL-%')
and not(...)
set @s = '<AllUsers>'+@s+'</AllUsers>'

update ACTIONS set id_droitsp=rtrim(id_droitsp)+@s where (id_droitsp<>'') and (id_droitsp not like '%<AllUsers>%')
update ACTIONS set id_droitsm=rtrim(id_droitsm)+@s where (id_droitsm<>'') and (id_droitsm not like '%<AllUsers>%')
update ACTIONS set id_droitsv=rtrim(id_droitsv)+@s where (id_droitsv<>'') and (id_droitsv not like '%<AllUsers>%')

De not(...) clausule moet vervangen worden door een geldige SQL-voorwaarde om nieuw aangemaakte gebruikers uit te sluiten die ten onrechte acties ontvangen die niet aan hen zijn toegewezen.

Deze correctie mag slechts éénmaal worden toegepast en alleen als er voldaan is aan de hierboven beschreven situatie.