U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De automatische nummerwijziging in 2021 werkt niet

0000003003     -      04-01-2021

We hebben een probleem ontdekt in de werking van Mercator op het niveau van de automatische wijziging van de nummervolgorde van de documenten van het commercieel beheer en van de boekingen in de boekhouding.
Ondanks het feit dat deze code sinds de overgang naar het jaar 2000 geen wijzigingen heeft ondergaan, hebben we dit jaar te maken met een speciaal geval dat verband houdt met het jaar 2021.
Ter herinnering: Mercator kan twee automatische nummeringsreeksen automatiseren :

  • Of een reeks die slechts 2 posities voor het jaar omvat: 210001, 21 komt hier overeen met het jaar 2021
  • Of een reeks met de 4 posities van het jaar: bijvoorbeeld 20210001. 

Het speciale geval voor dit jaar is als volgt: als de reeks met 4 posities is gebruikt, zal Mercator eerst de cijferreeks correct wijzigen (dus bijvoorbeeld 20201234 wordt inderdaad 20210001). Maar dan wordt dit nummer 20210001 geïnterpreteerd als een reeks op twee posities, aangezien het begint met 20. Op deze manier wordt het 21000001.

Om dit probleem te vermijden, is het noodzakelijk om een update van Mercator uit te voeren, die de oplossing al bevat. (Versie 10.8.31.40 of hoger van Mercator.exe). Dit kan eenvoudig worden gedaan door het programma MercatorUpdater.exe uit te voeren dat zich in uw Mercator-directory bevindt. Deze update moet worden uitgevoerd op alle werkstations waarop Mercator is geïnstalleerd.

Updates moeten worden geïnstalleerd voordat het eerste 2021-document wordt opgeslagen.
Dit probleem doet zich niet voor als u geen gebruikmaakt van automatisch kiezen. Als uw fiscale jaar wordt verschoven, moet de update worden uitgevoerd vóór uw volgende fiscale jaarwisseling.


Wat moet ik doen als documenten al in deze verkeerde nummering zijn geregistreerd?

Vanaf versie 10.8.32.40 van Mercator.exe hebben de geavanceerde tools een extra menu-item "Reparatie nummering 2021". Dit maakt het mogelijk om de juiste nummering van de onderdelen te herstellen volgens de volgende 20210001, 20210002, ... Deze tool kan opeenvolgend worden gebruikt. Het past zich automatisch aan de lengte van de gedetecteerde nummers aan.

Het verbetert de volgende situaties:

  • De nummerreeks voor 2021 bevat één correct genummerd document 20210001 en vervolgens één of meerdere verkeerd genummerde documenten: 21000001, 21000002, 21000003, ...
  • De nummerreeks voor 2021 bevat alleen verkeerd genummerde documenten: 21000001, 21000002, 21000003, ...

De patch detecteert automatisch de lengte van de gebruikte nummers: 20210001, 202100001, 2021000001

Andere situaties dan de twee die hier worden beschreven, moeten afzonderlijk worden bekeken en worden gecorrigeerd volgens een gepersonaliseerde code.