U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De combobox voor de prijzenselectie is niet actief in de lijst "Artikels"

0000000279     -      18-01-2013

In de artikelbladerlijst (lijst op te stellen in het informatiebestand "Artikels") is de combobox voor de prijzenselectie actief als de variabele "Prijzen" opgenomen is in de parameterinstelling van de lijst.

Desgevallend volstaat het een regel toe te voegen die verwijst naar deze variabele in "Tools / Schermen Lijsten / Artikels".