U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een crash tijdens het opslaan van de gebruikers maakt elke login in Mercator onmogelijk

0000000852     -      08-10-2015

Dealers Only !

Dit probleem vloeit voort uit het feit dat de tabel van de gebruikers (USERS) gecodeerd is en dat het hercoderen van de wachtwoorden foutief is gebeurd. Hierdoor is het codeveld corrupt. Deze situatie doet zich zelden en slechts uitzonderlijk voor.

Om dit probleem op te lossen:

  • start u Enterprise Manager van SQL Server op;
  • opent u de Mercator-databank;
  • lokaliseert u in deze databank de tabel USERS;
  • klikt u rechts op deze tabel: Open Table / Query;
  • voegt u de opdracht uit de bijgevoegde zip in met copy/paste en klikt u op de knop !;
  • opent u Mercator met de login X;
  • gaat u naar "Tools / Gebruikers";
  • schrapt u de login X (in dat geval kunt u deze oplossing achteraf echter niet meer gebruiken);
  • hercodeert u de wachtwoorden voor alle gebruikers manueel.

Trefwoorden : verdwaaldTe laden : 0000000852.zip (0 Kb - 08-09-2006)