U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

MercatorShield en SSL-certificaten

0000002932     -      09-09-2019

Sinds augustus 2019 verdeelt Mercator SSL certificaten, deze vervangen de oude MCERT-certificaten. Deze SSL certificaten hebben de extensie .mcert.cer. Ze zijn bedoeld om de robuustheid van de licentieverificatie te verbeteren.

Om een SSL certificaat te verkrijgen, moet u de MercatorShieldService.exe en MercatorShieldGui.exe updaten. (minimale versie = 4.0.0) De update kan gedaan worden via het contextmenu van MercatorShieldGui in de systray.

Deze versie van mercatorShield kan zowel nieuwe als oude certificaten distribueren. Van zodra een SSL-certificaat voor een licentie gevonden wordt, wordt de oude licentie genegeerd.

 

Verplichte stap: aanwezigheid van het CA-certificaat

Het systeem werkt alleen als het certificaat van de certificaatautoriteit MercatorShieldCA.cer aanwezig is in de map 'Certificate Store' (submap Certificaten van de Mercatorshield-map).

  • Als de UAC niet is ingeschakeld, wordt dit certificaat de eerste keer dat u MercatorShieldGui.exe start automatisch in deze map geplaatst
  • Als alternatief kan het handmatig worden geïnstalleerd via het pop-upmenu MercatorShieldGui: "CA-certificaat installeren". In dit geval zal de toepassing de verhoging van de rechten vragen
  • Dit certificaat kan hier gedownload worden en handmatig worden geïnstalleerd

Indien het certificaat ontbreekt, wordt volgende fout weergegeven in Mercator:

Certificate on MercatorShield server is not valid (CA Certificate not found) ! (1)

 

Optionele stap: CA-certificaat installeren als vertrouwde root

Als u de inhoud van een .mcert.cer-certificaat wilt bekijken zonder een waarschuwingsbericht over het certificatiepad, kunt u MercatorShieldCA.cer installeren als een vertrouwde basiscertificeringsinstantie. Dit kan eenvoudig worden gedaan via het pop-upmenu "Install CA Certificate" van MercatorShieldGui. (Deze installatie wordt alleen gedaan namens de interactieve gebruiker)

Dit is optioneel elijk voor een juiste erkenning van SSL-certificaten door MercatorShield.

 


Als Mercator tijdens de certificaatstest volgende foutmelding weergeeft:

MercatorShield error : SSL

volstaat het om Mercator te updaten tot als deze melding Ok weergeeft.


Opmerking:

  • We raden aan dit onmiddellijk toe te passen, omdat SSL-certificaten verplicht worden in een toekomstige release van Mercator.
  • Dit systeem is incompatibel met Mercator Legacy, waarbij het nooit nodig is om de MercatorShield bij te werken.