U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Sommige bestemmelingen kunnen de PDF-bijlagen bij de door Mercator verzonden berichten niet lezen: configuratie Outlook

0000002552     -      08-10-2015

Buiten de Exchange-configuratie die hier wordt aanbevolen, blijkt dat sommige problemen ook kunnen worden opgelost door de Outlook-klant.

De problemen bij ontvangst van bijlagen zijn het gevolg van een onaangepaste codering door de mailserver die de mail verstuurt. Ter herinnering: de coderingen van de bijlagen zijn bijvoorbeeld:

  • Base64
  • UUencode
  • Mime

Dit kan worden waargenomen via deze 3 symptomen:

  • een winmail.dat-bestand is aan de mail gehecht, in de plaats van het pdf-bestand;
  • er is een pdf-bestand aanwezig, maar het is corrupt;
  • er lijkt geen enkel bestand aan de mail gehecht.

We raden aan om het Mime-formaat te gebruiken voor PDF-bestanden. Daartoe is het dan ook aangeraden om de codering manueel te veranderen in UUencode. Dit gebeurt in de opties van de mail (opm.: Mercator kan deze optieverandering niet automatiseren).

uuencode

Verder is aangetoond dat het RTF-formaat (verrijkte tekst) de tweede oorzaak is van beschadigde bijlagen (dit RTF-formaat is een "eigen" formaat van Outlook). We raden dan ook aan om de standaarden "Onbewerkte tekst" of "HTML" te gebruiken. Dit kunt u selecteren in het rolmenu bovenaan in het bericht.

mailformat