U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

SQL-fout als de nummeringsmodus van de informatiebestanden CHRONO is

0000001704     -      24-12-2010

Er kan een foutmelding verschijnen bij het opslaan van bestanden in een informatiebestand met nummeringsmodus = CHRONO, als bepaalde ID's informatie bevatten die niet louter numeriek is.

Fout in sql-opdracht! Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Fout bij conversie gegevenstype van varchar naar bigint.

Om dit op te lossen, moet u:

  • ofwel een andere nummeringsmodus kiezen in de opties (bv.: automatisch);
  • ofwel de id's die niet louter numeriek zijn, vervangen door een tekenreeks die enkel cijfers bevat.