U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Vanaf versie 8.0.108 genereren de in de programmeringen op maat gebruikte BaseForms foutmeldingen

0000002106     -      10-05-2013

Vanaf de Mercator-versie 8.0.108 (22/10/2012) zijn er in de architectuur van de basisklassen MercatorUi._BaseClasses.BaseForm en MercatorUi._BaseClasses.BaseForm2007 diverse wijzigingen aangebracht. De definitie van de publieke eigenschappen en methodes werd niet gewijzigd, maar deze klassen baseren zich tegenwoordig op andere klassen in MercatorComponent.dll, die uiteraard het vorige System.Windows.Forms.Form gemeenschappelijk hebben.

Daaruit vloeit voort dat een programmering die gebruikmaakt van deze BaseForms die werden gecompileerd met eerdere versies bij de uitvoering een foutmelding kan genereren. De foutmelding vermeldt doorgaans dat het framework .net de Office2007Form-klasse, bijvoorbeeld in de methode Dispose, niet kan vinden of dat er via een oproep een uitzondering in is gedetecteerd.

Om deze fout te corrigeren, gaat u als volgt tewerk:

  • het project hernemen met de broncodes met behulp van een BaseForm;
  • niets wijzigen in de code;
  • zich ervan vergewissen dat in de verwijzingen de laatste versie van MercatorUi.dll wordt gebruikt;
  • een verwijzing naar MercatorComponent.dll toevoegen;
  • opnieuw compileren;
  • deze nieuw gecompileerde assembly gebruiken.

Het ontwikkelingsteam is zich terdege bewust van de ongemakken die een dergelijke wijziging kunnen teweegbrengen. Dit soort wijziging komt echter slechts heel zelden voor in de Mercator-architectuur. In dit geval was de wijziging noodzakelijk met het oog op de volgende Mercator-versie. Verder merken wij ook op dat de oplossing van het probleem heel eenvoudig is: gewoon opnieuw compileren.