U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Analytische combobox in combinatie met Bob

0000002531     -      07-10-2020

De fout is afkomstig van uw combobox in het informatiebestand "Artikels". In Mercator moet u de analytische gegevens immers overal opslaan via hun code (veld COD_CODE van Bob), en niet via COD_LIB wat de omschrijving is. Het principe van een combobox is dat men de omschrijving aan de gebruiker laat zien, maar dat men in de DB de bijbehorende code opslaat.

Hier is een voorbeeld code:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace SigStock
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IComboListCustomizer
    {

        public void ComboListCustomize(MercatorUi.MovableControls.Interfaces.IMovableComboBoxOrTree combo)
        {
            if (combo.Source == "S_ANA1")
            {
                DataTable dt1 = MercatorUi.Globals.ExternalAna[0].Copy();
                dt1.Rows.Add(new string[2] { "", "" }); // ajouter une ligne vide dans la liste pour les fiches sans analytique
                dt1.DefaultView.Sort = "lib";
                combo.DisplayMember = "lib";
                combo.ValueMember = "code";
                combo.DataSource = dt1.DefaultView; // trier par libelle. Si ce tri n'est pas souhaité, retirer ".DefaultView" et supprimer la ligne qui précède
            }
        }
    }
}

 Hallo,

Ik moet de analytische link maken met de Bob-boekhoudingssoftware.

Ik heb dan ook alle instructies op de site daartoe gevolgd (structuur van lignes_v en invoerrooster van de sequenties (kolom lignes_v_tmp.analyt1)).

Verder heb ik ook het veld analyt1 toegevoegd aan het bestand Stock. Daardoor kan ik er de analytische standaardsleutel in plaatsen.

Veld combo, bron analyt1, formule "select * from sana_1"

Detail: de lijst die Mercator me hier opgeeft, is de lijst met de analytische omschrijvingen, niet de lijst met de codes. Maar dat is niet zo erg, ik zou zelfs zeggen dat het zo beter is.

Wanneer ik een factuur creëer, biedt Mercator me nu automatisch de analytische sleutel van het artikel in het invoerrooster.

Alleen is het zo dat die analytische sleutel steeds de analytische omschrijving is (niet de code).

Gevolg: wanneer ik centraliseer naar de boekhouding, meldt Mercator me dat die analytische sleutel niet bestaat.

Waar heb ik een fout gemaakt?