U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Backorderflag

0000001681     -      20-01-2012

niveau_bo dans pieds_v

op nul als het document nooit is omgevormd.
op 1 als het document een backorder bevat.
op 2 als het document een backorder bevat dat zelf ooit eens omgevormd is
...

Vriendelijke groeten,Hallo,

Ik probeer een lijst op te stellen van de SAV-bestellingen en de SAV-leveringen, maar dat geeft het volgende probleem: als men een bestelling omvormt tot levering, blijft er een kopie van de bestelling bestaan, en dus verschijnt het document 2 maal in de lijst.

Staat er een flag in de pieds_v waardoor men kan weten of een document omgevormd is?