U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Btw-nummer valideren in prospectfiche

0000002535     -      04-10-2015

Het veld X_NUM_TVA zal  automatisch een validator krijgen, voor de verificatie van de juistheid van het BTW-nummer. Het zal hetzelfde voor alle velden n_NUM_TVA in alle informatiebestanden zijn.

Deze controle kan ook door code:

Zoom
string num_tva = "BE0453978338";
bool isOk = MercatorUi.Validators.ControlValidator.CheckVatNo(ref num_tva);

 


In het informatiebestand Prospecten voeg ik het veld x_num_tva char(15) toe (in xlead).

Is het mogelijk om dit btw-nummer te valideren?
En zo ja, hoe?