U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De selectie fiches in het informatiebestand beperken in een textbox die gekoppeld is aan een informatiebestand

0000002220     -      21-02-2014

Via een customizer moet er eerst iets gedaan worden aan de MovableTextBox die bij deze textbox hoort die naar het informatiebestand van dit project verwijst.

Vervolgens moet het event EvaluateFilterForTargetSig op deze MovableTextBox worden geschreven.

In dit event moet de eigenschap ComplWhereForTargetSig met een geldige SQL-clause (zonder where) worden aangevuld

In deze 'delegate' is de 'sender' wel degelijk de MovableTextBox.

Dit principe geldt voor alle configureerbare schermen (BookingForm, BillingForm, ActionForm, SigForm, TransferForm, ...) en voor alle informatiebestanden.

Let op: Mercator gebruikt soms de eigenschap ComplWhereForTargetSig. Indien dit niet leeg is, dan wijzigt u dit beter niet.


Het is mijn bedoeling om de selectie projecten te beperken aan de hand van de in de verkoop gekozen klant.