U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De valuta XXX kan niet langer worden gebruikt

0000001806     -      24-02-2023

Dit bericht kan enkel voorkomen als u USD als secundaire valuta hebt ingevoerd ("Tools > Setup > Valutas")

en de optie "Tools > Opties - Anderen: Secundaire valuta deactiveren" hebt geactiveerd.

 


Hallo,

Sinds kort, wanneer wij bij onze klant in een document van het commercieel beheer de valuta USD kiezen, geeft Mercator het volgende bericht weer:

De valuta USD kan niet langer worden gebruikt!

Deze valuta staat echter wel degelijk in de tabel Valuta.

In de module Boekhouding kunnen we deze valuta wel gebruiken. Maar in de module Commercieel beheer krijgen we dit bericht.