U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Event AskingInstallment op de BillingEngine

0000002604     -      21-06-2016

We hebben een nieuw event toegevoegd aan de BillingEngine: AskingInstallment. Dit event wordt opgeroepen voor ingave van aanbetaling of een vooruitbetaling of een afgetrokken aanbetaling. We kunnen deze twee omstandigheden scheiden via de property e.AskingInstallmentEnum, die Pay of Deduct kan zijn. In het hieronder geciteerde geval praten we dus over Deduct.

Indien men wenst om het aanbetalingsbedrag te forceren, volstaat het om e.DesiredInstallment aan te vullen.

Indien men wenst om het dialoogventer om de aanbetaling in te voeren niet te tonen, moet men e.HideDialog op true zetten en om het proces te annuleren e.Cancel= true.


Wanneer een voorschot geheven wordt op een bestelling van de klant en dat vervolgens wordt omgezet naar een levering met beheer van resten, vraagt Mercator het bedrag dat van de waarborg moet afgetrokken worden. Met het doel om dynamisch een waarde voor dit af te trekken te berekenen, bestaat er een manier om in te spelen op de ingegeven standaard waarde?