U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe alle velden van het type Text omzetten naar het type VarChar(MAX)?

0000002577     -      21-06-2016

Dit kan eenvoudig uitgevoerd worden via "Geavanceerde tools - Structuur controleren" uit de SQL gegevensdatabank.

Deze gebruikte functionaliteit gebruikt de STORED PROCEDURE SP_ALTER_COLUMN van Mercator. Ze implementeert zelf een transactie. Het is dus weinig zinvol om het correctie-script uit te voeren onder transactie.
 


Gegeven dat de velden van het type Text niet meer compatibel zijn met SQL Bulk van het .NET Framework, hoe is het mogelijk om alle velden van het type Text om te zetten naar VarChar(MAX) ?