U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe het beginsaldo van een financieel dagboek of kasboek initialiseren?

0000002437     -      02-09-2020

Om het beginsaldo van een financieel dagboek of kasboek te initialiseren, moet u een opening-DV invoeren die de betreffende rekening zal invullen.

Ter herinnering: het wordt niet aanbevolen om rechtstreeks een centraliserende rekening in een DV te gebruiken. Het ideaal is om alleen financiële boekingen te hebben in de rekening die aan het financiële dagboek is gekoppeld.

Om aan het begin van het boekjaar te beginnen

In ons voorbeeld hebben we de financiële reeks "FINAN" (bijbehorende grootboekrekening 550002) die moet beginnen op de eerste dag van het boekjaar met uittreksel 1 en een saldo van 1250 EUR.

Hier zijn de aanbevolen manipulaties om het beginsaldo van het financiële dagboek te initialiseren :

 • Codering van het beginsaldo met initialisatie van het beginsaldo van het FINAN-journaal op rekening 580000 (en niet rechtstreeks rekening 550002).
  We hebben dus een DV-lijn met rekening 580000 (debet 1250).
 • In de sekwentie "FINAN" wordt het laatst gebruikte nummer ingesteld op 0.
 • Codering van de eerste financiële verrichting (die nummer 1 draagt en een beginsaldo van 0 heeft). U moet deze beginnen met een enkele regel die de rekening 580000 gebruikt.
  We hebben dus een regel van het financieel journaal FINAN met rekening 580000 (bedrag van 1250).
  Dan hebben we de andere regels op het "papieren" uittreksel die zijn gecodeerd.
  Het eindsaldo kan dus worden geïnitialiseerd met de waarde die op het "papieren" uittreksel staat vermeld.

Wanneer we het volgende document in de FINAN-reeks openen, krijgen we daarom uittreksel nr. 2 met het beginsaldo dat overeenkomt met het eindsaldo van uittreksel nr. 1.

In het record op rekening 580000 hebben we een regel voor de startende DV met 1250 aan de debetzijde en een regel voor de financier met 1250 aan de creditzijde.

Voor een opstart tijdens het boekjaar

In ons voorbeeld hebben we de financiële reeks "FINAN" (bijbehorende grootboekrekening 550002) die moet beginnen op 1 mei met uittreksel 47 en een saldo van 1250 EUR.

Hier zijn de aanbevolen manipulaties om het beginsaldo van het financiële dagboek te initialiseren :

 • Codering van het beginsaldo met initialisatie van het beginsaldo van het FINAN-journaal op rekening 580000 (en niet rechtstreeks rekening 550002).
  We hebben dus een DV-lijn met rekening 580000 (debet 1250).
 • In de reeks "FINAN" staat het laatst gebruikte nummer op 45.
 • Codering van een eerste financier (die het nummer 46 draagt en een beginsaldo van 0 heeft) met een enkele regel die de rekening 580000 verplaatst.
  We hebben dus een lijn van de financiële sequentie FINAN met 580000 met een bedrag van 1.250.

Wanneer we het volgende document openen in de sequentie FINAN, krijgen we daarom uittreksel nr. 47 met het beginsaldo van 1250.

Op de fiche van de rekening 580000 hebben we een lijn voor de startende DV met 1250 aan de debetzijde en een regel voor de financiële sequentie met 1250 aan de creditzijde.