U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe het uur van wijziging van een informatiebestand opslaan ?

0000001847     -      05-11-2010

Het veld S_MODIF wordt beheerd door de "harde schijf" van Mercator en kan het tijdstip dus niet omvatten. Het is echter wel makkelijk mogelijk om dat via een trigger te beheren.

Daartoe hoeft men enkel het veld S_TMODIF (type datetime) toe te voegen in de tabel STOCK.

Vervolgens voegt u deze trigger toe:

CREATE TRIGGER TR_STOCK_TMODIF 
    ON STOCK
    for INSERT,UPDATE
AS
BEGIN
    if update(s_modif)
        update stock set s_tmodif=getdate() from inserted where inserted.s_id=stock.s_id
END

Deze procedure kan uiteraard worden aangepast voor alle informatiebestanden van Mercator.


De datum waarop het bestand voor het laatst werd gewijzigd, wordt door Mercator standaard opgeslagen in het veld S_MODIF. Zou dat ook mogelijk zijn voor het uur?