U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Import tarieven per hoeveelheid

0000001222     -      01-02-2011

Wanneer u artikels wilt importeren met tarieven per hoeveelheid, moeten de volgende velden worden ingevuld (tabel STOCK):

S_col_tari: het aantal verschillende prijzen voor eenzelfde tarief, het gaat hier dus om het aantal onderbrekingen in de hoeveelheid

S_q_x: de hoeveelheid van de onderbreking X

S_tarht_y; S_tarti_y; S_tarem_y: respectievelijk de prijs excl. btw, de prijs incl. btw en de korting op het tarief. De waarde Y wordt als volgt bepaald:

Y = Int(32 / s_col_tari)* (x-1) + z

waarbij x is het nummer van de onderbreking
z is het nummer van het tarief

Voorbeeld:

Met een onderbreking op 10 en op 50 eenheden:
S_col_tari=3
S_q_1=1
S_q_2=10
S_q_3=50
De velden excl. btw van het eerste tarief zijn:
S_tarht_1
S_tarht_11
S_tarht_21
De velden excl. btw van het tweede tarief zijn:
S_tarht_2
S_tarht_12
S_tarht_22
...Hallo,

Ik zet artikels over die voortkomen uit een "Commercieel Beheer" van X.
In dit beheer zitten er prijzen per hoeveelheden.

Ik ben als volgt te werk gegaan:
1. In de opties, Tarieven per hoeveelheid op verkoop = JA 2. Integratie van de artikels zonder de prijzen, met vermelding van s_col_tari = 5 3. Integratie van de prijzen op de artikellijn in de velden s_q_1, s_tarht_1, s_id_dv_1, s_q_2, s_tarht_2 ...

Wanneer ik dat visualiseer in Mercator, zijn de hoeveelheidskolommen wel ingevuld, maar de verkoopprijzen staan in de lijnen van de tarieven, de ene onder de andere.

Hoe kan ik dat corrigeren?