U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Informatiebestand Klanten - Tabblad Historiek - Abonnementen

0000001231     -      08-06-2011

Tools / Opties / Informatiebestanden: abonnementen toevoegen aan historiek ...Ik heb vastgesteld dat het niet mogelijk is om de abonnementen weer te geven die voor een klant werden ingevoerd op het tabblad "Historiek" van de klanten, terwijl alle andere verrichtingstypes wel beschikbaar zijn.