U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Probleem bij het rechtstreeks toevoegen van velden in SQL

0000002133     -      09-09-2013

Controleer in Microsoft SQL Server Management Studio (menu "Extra / Opties ...", punt "Designers - Ontwikkelaars van databases en tabellen") of het vakje "Opslag verhinderen van wijzigingen die een nieuwe opmaak van de tabel vereisen" wel degelijk afgevinkt is.

modif_sql_2_nl

Wanneer ik de wijziging van een tabel rechtstreeks in SQL Server wil opslaan, krijg ik het volgende bericht:

Er kunnen geen wijzigingen worden opgeslagen. De uitgevoerde wijzigingen vereisen het schrappen en vervolgens opnieuw creëren van de volgende tabellen. U hebt wijzigingen aangebracht aan een tabel die niet opnieuw gecreëerd kan worden of u hebt de optie
"Opslag verhinderen van wijzigingen die een nieuwe opmaak van de tabel vereisen" aangevinkt.

gevolgd door de naam van de tabel die ik heb gewijzigd (ACTIONS in mijn geval).

Hoe kan ik dit wel doen?

modif_sql_1_nl