U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Problemen met het decimaal scheidingsteken in dotnet-programmering

0000001877     -      26-09-2011

Om dit probleem op te lossen volstaat het om bovenaan in uw C#-code het volgende te plaatsen:

System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture;

De recuperatie van een float kan daarna gewoon gebeuren via: System.Convert.ToDecimal( tlignes.Rows[0]["q"])


Ik heb een probleem met de methode Api.Zselect wanneer ik velden van het type FLOAT van de SQL-server gebruik. De gegevens die deze methode oplevert, vertonen een komma in plaats van het decimale punt. Bovendien is dat afhankelijk van de taal van het besturingssysteem. Ik heb het probleem omzeild met een code zoals de onderstaande:

decimal.Parse(tlignes.Rows[0]["q"].ToString().Replace(',', '.'), cultureUS)
met cultureUS= new CultureInfo("en-us");

Maar dat is nogal zwaar. Bestaat er geen makkelijkere oplossing?