U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Sleutellengte in informatiebestand

0000001158     -      01-02-2011

Deze verrichting is ABSOLUUT VERBODEN. Uw Mercator zal dan ernstige problemen kennen. Langere sleutels kunnen worden opgeslagen in de sleutels 1 tot 3. Dit geldt voor alle informatiebestanden.

Gelieve deze situatie zo snel mogelijk te corrigeren.Hallo,

In het informatiebestand Projecten heb ik op vraag van de klant een sleutel moeten gebruiken met een lengte > 10 . Over het algemeen waren er geen problemen, behalve op de tabbladen
"Onderzoek" en "Historiek" van het informatiebestand "Projecten" die naar alle waarschijnlijkheid enkel de eerste 10 tekens van de sleutel gebruiken ...

Bestaat er een mogelijkheid om langere sleutels te gebruiken?

Dank bij voorbaat.