U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Trigger om de wijzigingen in S_DPA te volgen

0000001342     -      28-09-2018

Op het tabblad SQL van de code-editor moet u het volgende script uitvoeren:

CREATE trigger TR_STOCK_UPDDPA
on STOCK
FOR UPDATE not for replication
AS

if update(s_dpa)
      update stock set s_upddpa=1 from deleted,inserted
             where (deleted.s_id=stock.s_id) and (inserted.s_id=stock.s_id)
             and (deleted.s_dpa<>inserted.s_dpa)


Hallo,

Kunt u me helpen met een vraag over een trigger?

Ik heb een veld s_upddpa (type logisch) waarvan ik zou willen dat het de waarde 'true' vermeldt wanneer de dpa is gewijzigd, hetzij door een rechtstreekse wijziging van de artikelfiche, hetzij door de prijsverandering bij de leverancierslevering.
Welke structuur moet ik gebruiken?