U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Link met Microsoft Outlook ®

0000002564     -      23-06-2022

Elk informatiebestand van Mercator kan worden gelinkt aan een contactpersonenmap in Microsoft Outlook®. Het informatiebestand Contactpersonen in Mercator is standaard geconfigureerd om deze link toe te laten (beschikken over de optie TACT in uw installatiecode van Mercator). Om deze verbindingsmogelijkheid tussen een informatiebestand en Outlook te activeren, moet u in de basistabel van dit informatiebestand het veld X_OUTLOOK van het type bit toevoegen; X staat hierbij voor de beginletter van dit informatiebestand:

 • Klanten: tabel CLI, veld C_OUTLOOK;
 • Leveranciers: tabel FOU, veld F_OUTLOOK;
 • Artikels: tabel STOCK, veld S_OUTLOOK;
 • Projecten: tabel PROJ, veld P_OUTLOOK;
 • 4e informatiebestand: tabel DEST, veld D_OUTLOOK;
 • Verpakkingen: tabel EMB, veld E_OUTLOOK;
 • Contactpersonen: tabel TACT, veld T_OUTLOOK (bestaat standaard).

De waarde van dit veld laat toe te bepalen of de actuele fiche kan worden overgezet in Outlook. Desgevallend moet het scherm van het informatiebestand worden gewijzigd om een checkbox voor die variabele toe te voegen.

Na toevoeging van dit veld verschijnen er deze knoppen onderaan in het scherm van het informatiebestand.

buttons_tact_n

In het menu dat bij dit informatiebestand hoort (bv. menu Klanten, …), kunt u via de optie "Exporteren naar Outlook" alle fiches van het actuele informatiebestand exporteren naar Outlook. Bij deze export wordt rekening gehouden met de actieve filter en met de waarde van het veld X_OUTLOOK.

De contactpersonenmap in Outlook wordt gekozen via het menu "Tools / Parameters / Opties Outlook". In het bovenste gedeelte van dit parameterscherm kunt u de te gebruiken contactpersonenmap in Outlook specificeren.

In het onderste gedeelte van dit scherm kunt u de veldmapping tussen Mercator en Outlook bepalen. Deze optie is standaard ingevuld voor de link met het informatiebestand "Contactpersonen". Alle eigenschappen van de categorie Contactpersonen bepaald in de Outlook-items zijn beschikbaar:

 • Account
 • Anniversary
 • AssistantName
 • AssistantTelephoneNumber
 • BillingInformation
 • Birthday
 • Body
 • Business2TelephoneNumber
 • BusinessAddress
 • BusinessAddressCity
 • BusinessAddressCountry
 • BusinessAddressPostOfficeBox
 • BusinessAddressPostalCode
 • BusinessAddressState
 • BusinessAddressStreet
 • BusinessFaxNumber
 • BusinessHomePage
 • BusinessTelephoneNumber
 • CallbackTelephoneNumber
 • CarTelephoneNumber
 • Categories
 • Children
 • Companies
 • CompanyAndFullName
 • CompanyLastFirstNoSpace
 • CompanyLastFirstSpaceOnly
 • CompanyMainTelephoneNumber
 • CompanyName
 • ComputerNetworkName
 • ConversationIndex
 • ConversationTopic
 • CreationTime
 • CustomerID
 • Department
 • Email1Address
 • Email1AddressType
 • Email1DisplayName
 • Email1EntryID
 • Email2Address
 • Email2AddressType
 • Email2DisplayName
 • Email2EntryID
 • Email3Address
 • Email3AddressType
 • Email3DisplayName
 • Email3EntryID
 • FTPSite
 • FileAs
 • FirstName
 • FormDescription
 • FullName
 • FullNameAndCompany
 • Gender
 • GetInspector
 • GovernmentIDNumber
 • Hobby
 • Home2TelephoneNumber
 • HomeAddress
 • HomeAddressCity
 • HomeAddressCountry
 • HomeAddressPostOfficeBox
 • HomeAddressPostalCode
 • HomeAddressState
 • HomeAddressStreet
 • HomeFaxNumber
 • HomeTelephoneNumber
 • IMAddress
 • ISDNNumber
 • Importance
 • Initials
 • InternetFreeBusyAddress
 • JobTitle
 • Journal
 • Language
 • LastFirstAndSuffix
 • LastFirstNoSpace
 • LastFirstNoSpaceAndSuffix
 • LastFirstNoSpaceCompany
 • LastFirstSpaceOnly
 • LastFirstSpaceOnlyCompany
 • LastName
 • LastNameAndFirstName
 • MailingAddress
 • MailingAddressCity
 • MailingAddressCountry
 • MailingAddressPostOfficeBox
 • MailingAddressPostalCode
 • MailingAddressState
 • MailingAddressStreet
 • ManagerName
 • MarkForDownload
 • MessageClass
 • MiddleName
 • Mileage
 • MobileTelephoneNumber
 • NetMeetingAlias
 • NetMeetingServer
 • NickName
 • NoAging
 • OfficeLocation
 • OrganizationalIDNumber
 • OtherAddress
 • OtherAddressCity
 • OtherAddressCountry
 • OtherAddressPostOfficeBox
 • OtherAddressPostalCode
 • OtherAddressState
 • OtherAddressStreet
 • OtherFaxNumber
 • OtherTelephoneNumber
 • PersonalHomePage
 • PrimaryTelephoneNumber
 • Profession
 • RadioTelephoneNumber
 • ReferredBy
 • SelectedMailingAddress
 • Sensitivity
 • Spouse
 • Suffix
 • TTYTDDTelephoneNumber
 • TelexNumber
 • Title
 • User1
 • User2
 • User3
 • User4
 • UserCertificate
 • UserProperties
 • WebPage
 • YomiCompanyName
 • YomiFirstName
 • YomiLastName

Voor bijkomende informatie over de automatisering van Outlook verwijzen wij naar de documentatie uitgegeven door Microsoft (zie o.a. het helpbestand VBAOL10.CHM in de bijgevoegde zip).Te laden : 0000002564.zip (504 Kb - 09-10-2015)