U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Eigen Mercator-evenementen: AfterRead, BeforeWrite en AfterWrite

0000002000     -      07-11-2013

De event AfterReadBeforeWrite en AfterWrite worden geïmplementeerd door alle MercatorUi.MovableControls-controles die op een MercatorUi.MovableControls.Interfaces.IFormForMovableControls kunnen worden geplaatst (SigForm voor de informatiebestanden, BookingForm voor de boekhoudkundige documenten ...).

In de informatiebestanden:

  • wordt AfterRead uitgevoerd bij het lezen van een fiche van het informatiebestand in kwestie;
  • wordt BeforeWrite uitgevoerd voor het opslaan, ook al vereist de actieve fiche geen opslag;
  • wordt AfterWrite uitgevoerd na het opslaan, als er een opslag is geweest.

Dit voorbeeld van een customizer "Klanten" laat zien hoe u deze verschillende event kunt gebruiken.