U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Events BeforeAnswerYesNo en BeforeAnswerOkCancel

0000002299     -      06-06-2016

De events BeforeAnswerYesNo en BeforeAnswerOkCancel worden uitgevoerd net voor het weergeven van de respectievelijke dialoogvensters.

  • AnswerYesNo: keuze tussen ja en nee
  • AnswerOkCancel: keuze tussen Ok en annuleren

In dit event, is het mogelijk om een default-antwoord te bepalen, hiermee kan je voorkomen dat het dialoogvenster getoond zal worden. Dit gebeurt via de eigenschap Actie die door de EventArgs doorgegeven wordt. Standaard staat de property op ASK, wat resulteert in het weergeven van het dialoogvenster.

Zie volgend voorbeeld : De vraag "Gekoppelde lijnen uitwissen?" verwijderen in het commercieel beheer