U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gebruik van global variables in Mercator Majuro

0000002213     -      13-12-2018

Zelfs in .net-programmering wordt er niet meer als dusdanig over 'global variables' gesproken, toch is dit concept nog zeer belangrijk voor tal van programmeurs en is het soms nodig om bepaalde programmabehoeften in te vullen. Om deze 'algemene' opslag te vereenvoudigen (dus permanent en vanuit om het even welke code toegankelijk) stelt Mercator een statische dictionary ter beschikking in MercatorUi.Globals:

Zoom
public static IDictionary<string, object> FreeTags

Standaard wordt deze dictionary geïnstancieerd al is hij leeg. Dit wordt nooit door Mercator gebruikt. Het is echter wel mogelijk om er zoveel informatie van algemene aard in te bewaren als gewenst. Het element string stemt overeen met de toegangssleutel in de dictionary . Via deze tekenreeks zal de waarde worden opgezocht, gewijzigd, ... Het element object is de waarde die als dusdanig moet worden opgeslagen. Deze kan van om het even welk type zijn.

De volgende methodes kunnen in deze dictionary worden gebruikt:

  • Add(clé, valeur): een ingave in de dictionary toevoegen
  • ContainsKey(clé): testen of de dictionary deze sleutel al bevat

Let op: in een dictionary moet de sleutel uniek zijn. Indien er beroep wordt gedaan op een onbestaande sleutel, dan wordt een uitzondering ingeroepen.

Dit voorbeeld vormt een goede illustratie van dit concept: Module gekoppeld aan het beheer van prestaties: aanvangstijdstip geïnitialiseerd op het eindtijdstip van de voorgaande prestatie