U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de omgeving van Mercator oproepen vanuit een extern .net-programma ?

0000002092     -      27-03-2024

In Mercator kan iedere .net-applicatie die met Framework 4.0 (of een hogere versie) werd geschreven, gebruik maken van de eigen Mercator resources. Daartoe:

 • moeten in de oproepende .net-applicatie de verwijzingen naar MercatorUi.dll en MercatorTunnel.dll worden toegevoegd, terug te vinden in de hoofddirectory van Mercator (deze versies zijn bestemd voor Framework 4 of hoger);
 • moet de oproepende .net-applicatie eenmaal de klasse MercatorUi.Main oproepen door de volgende parameters in te voeren in haar constructeur: (de andere constructeurs moeten hier niet worden gebruikt)
  • de hoofddirectory van Mercator;
  • de ID van het dossier in een multidossierconfiguratie. Bij een monodossierconfiguratie zou deze parameter "" of null moeten zijn;
  • de inlogcode van de te gebruiken Mercator-gebruiker;
  • het wachtwoord van deze gebruiker;
 • zal het bij het afsluiten van de applicatie volstaan om de methode Dispose voor dit object op te roepen.

Hieronder vindt u een voorbeeldcode die MercatorUi.Main correct initialiseert (code met using MercatorUi;)

Zoom
private Main main = null;

private void buttonInit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (main != null)
    {
        Dialogs.Stop("Main is al geïnitialiseerd!");
        return;
    }
    try
    {
        MercatorApi.Api.IsWeb = true;
        main = new Main(@"M:\Test\Mercator", null, "Guy", "guy");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Dialogs.Stop(ex.Message);
    }
    if (main != null)
        Dialogs.Stop("Main correct geïnitialiseerd!");
}

en een voorbeeldcode die MercatorUi.Main correct vrijgeeft:

Zoom
private void buttonRelease_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (main != null)
    {
        main.Dispose();
        main = null;
    }
}

Zolang de klasse MercatorUi.Main wordt opgeroepen , kunnen alle resources, objecten ... in MercatorUi.dll worden gebruikt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u de volgende elementen eenvoudig zult kunnen gebruiken:

Het kleine bijgevoegde project laat een scherm met 4 knoppen zien:

 1. MercatorUi.Main initialiseren
 2. Een boekhoudkundig document creëren
 3. Een actie in de CRM-module creëren
 4. MercatorUi.Main vrijgeven


Te laden : 0000002092.zip (12 Kb - 30-08-2012)