U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed

0000002192     -      20-01-2014

Deze interface maakt het mogelijk om in te grijpen op de BillingEngine die alle gegevens bevat en op de engine van een document van commercieel beheer. Deze customizer zal over het algemeen gebruikt worden om bepaalde events die tot deze klasse behoren te deregistreren. (Zie IBillingEngineCreated)

Deze wordt als volgt gedefinieerd:

Zoom
public interface IBillingEngineClosed
{
    void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine);
}

Voorbeelden: