U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated

0000002191     -      07-02-2018

Deze interface maakt het mogelijk om in te grijpen op de BillingEngine die alle gegevens bevat en op de engine van een commercieel beheersdocument.

Dit kan geïmplementeerd worden in de customizers van het type Billing die op basis van sequenties van het commercieel beheer gecreëerd werden.

Deze worden als volgt gedefinieerd:

Zoom
public interface IBillingEngineCreated
{
    void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine);
}

Voorbeelden: