U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.IDataSetForReportUpdater

0000001949     -      24-10-2017

Deze interface laat toe de dataSet aan te passen die wordt ingevoerd in de rapporteneditor bij het bewerken van een rapportering. Verder kan deze interface ook het afdruk/voorafgaande weergaveproces blokkeren, als dat door de customizer is overgenomen.

Hierna volgt de definitie van deze interface:

Zoom
public interface IDataSetForReportUpdater
    {
         void DataSetForReportUpdate( DataSet ds, MercatorUi.Reporting. CustomizerInfo customizerInfo);
    }

Voor de methode DataSetForReportUpdate worden twee parameters ingevoerd:

  • de dataSet zoals al voorbereid door Mercator;
  • een object van het type MercatorUi.Reporting.CustomizerInfo, geïnitialiseerd door Mercator bij het oproepen van deze methode.

De klasse MercatorUi.Reporting.CustomizerInfo heeft de volgende eigenschappen:

  • bool IsLastSelectedReport: geeft aan of het actieve rapport het laatste is uit een meervoudige selectie;
  • Info: opsomming die het ogenblik van uitvoering aangeeft: DesignLayout, TestQuery, RunReport;
  • bool StopProcess: in te stellen op true, als men het afdrukproces wil stopzetten (bijvoorbeeld: dit proces werd door de customizer toegewezen aan een andere rapporteneditor).

 

Voorbeelden