U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.IDialogLoadCustomizer

0000001911     -      02-02-2016

Deze interface laat toe om de opmaak van een dialoogvenster aan te passen. De methode DialogLoadCustomize die wordt gedefinieerd via deze interface, wordt opgeroepen na uitvoering van het door Mercator beheerde standaardevent "Load".

Hierna volgt de definitie van deze interface:

Zoom
public interface IDialogLoadCustomizer
{
    void DialogLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm);
}

De interface kan worden geïmplementeerd in de onderstaande customizers:

  • HistCli: klantenhistoriek van het menu "Vensters"
  • HistFou: leveranciershistoriek van het menu "Vensters"
  • HistProd: productiehistoriek van het menu "Vensters"
  • HistCpta: boekhoudingshistoriek van het menu "Vensters"
  • HistSer: serienummerhistoriek van het menu "Vensters"
  • HistRef: referentiehistoriek van het menu "Vensters"
  • HistTransf: magazijnoverdrachtenhistoriek van het menu "Vensters"
  • HistActions: historiek van de CRM-acties (via het menu dat overeenstemt met het actieve informatiebestand)

Bijvoorbeeld: In de verkoophistoriek van het menu "Vensters" een rolmenu toevoegen en daarmee rekening houden voor de selectie van de documenten