U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.IFormValidateCustomizer

0000001913     -      20-01-2014

Deze interface laat toe te bepalen of een scherm al dan niet gevalideerd (geregistreerd) kan worden. Hij is dus gebaseerd op een methode die 'true' of 'false' antwoorden oplevert:

  • true: het scherm kan worden gevalideerd en het registratieproces kan doorgaan
  • false: het scherm kan niet worden gevalideerd en het registratieproces wordt dus stopgezet

Hierna volgt de definitie van deze interface:

Zoom
public interface IFormValidateCustomizer
{
     bool FormValidateCustomize(System.Windows.Forms. Form WindowsForm);
}

Bijvoorbeeld: