U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.IInventoryEngineClosed

0000002236     -      21-02-2014

Deze interface maakt het mogelijk om in te grijpen op de InventoryEngine die alle gegevens en de engine van een inventaris bevat. Deze customizer zal over het algemeen gebruikt worden om bepaalde events die tot deze klasse behoren, te deregistreren. (Zie IInventoryEngineCreated)

Deze wordt als volgt gedefinieerd:

Zoom
void InventoryEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.InventoryEngine InventoryEngine);