U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.IInventoryEngineCreated

0000002235     -      21-02-2014

Deze interface maakt het mogelijk om in te grijpen op de InventoryEngine die alle gegevens en de engine van een inventaris bevat.

Dit kan geïmplementeerd worden in de customizers van het Inventory-type die op basis van sequenties van het beheer van diverse verrichtingen gecreëerd werden.

Deze wordt als volgt gedefinieerd:

Zoom
void InventoryEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.InventoryEngine InventoryEngine);