U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.IReportDesignBlocker

0000001952     -      20-01-2014

Deze interface laat toe de oproep van de rapporteneditor te onderscheppen vanuit de parameterinstelling voor de rapportering en eventueel het standaardproces van Mercator te stoppen voor de editor effectief is opgeroepen. Hierdoor wordt het bovendien mogelijk om een andere rapporteneditor te gebruiken dan degene die standaard in Mercator zit (bv. Crystal Reports).

Hierna volgt de definitie van deze interface:

Zoom
public interface IReportDesignBlocker
{
     bool ReportDesignBlock( DataRow dr_docum, DataSet ds);
}

Voor de methode ReportDesignBlock worden 2 parameters ingevoerd:

  • een DataRow die overeenkomt met de actuele input in de tabel DOCUM;
  • de DataSet van het rapport.

Als de methode false vermeldt, wordt het standaardgedrag van Mercator toegepast. Vermeldt ze true, dan onderbreekt Mercator het normale proces en wordt de rapporteneditor van Mercator niet opgeroepen.

 

Voorbeeld