U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.ISigCreated

0000001905     -      27-10-2017

Deze interface kan worden geïmplementeerd in de informatiebestandcustomizers (SigCli, SigFou, SigStock ...) en laat toe aanpassingen te doen in de hulpklassen van de informatiebestanden die eenmalig worden geïnitialiseerd bij het opstarten van Mercator.

Hierna volgt de definitie van deze interface:

Zoom
public interface ISigCreated
{
     void SigCreated(MercatorUi.Sig. Sig Sig);
}

attention Mercator moet opnieuw worden opgestart opdat de software rekening zou houden met de wijzigingen die in customizer lSigCreated werden aangebracht.

Bijvoorbeeld: