U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.ITransferEngineClosed

0000002238     -      21-02-2014

Deze interface maakt het mogelijk om in te grijpen op de TransferEngine die alle gegevens bevat en op de engine van een depottransfer. Deze customizer zal over het algemeen gebruikt worden om bepaalde events die tot deze klasse behoren te deregistreren. (Zie ITransferEngineCreated)

Deze wordt als volgt gedefinieerd:

Zoom
void TransferEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.TransferEngine TransferEngine);