U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface MercatorUi.ICustomizers.IInitReport.

0000002392     -      02-12-2016

Deze interface kan tussenkomen bij het initialiseren van een rapport, zowel in publish-mode als in print-preview modus.

De definitie is als volgt:

Zoom
void InitReport(object report);

Het geparametreerd object is het rapport zelf die steeds van het FastReport.Report type is. Een cast naar dit type is altijd mogelijk. Gewoonlijk moet deze interface geïmplementeerd worden met behulp van een Main customizer.

Voorbeeld