U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kenmerken van BookingEngine

0000002202     -      10-02-2014

BookingEngine is een klasse die IDisposable implementeert en die de volgende methodes biedt (niet-uitputtende lijst):

 • InitNew: statische methode waarmee een nieuwe BookingEngine geïnitialiseerd kan worden die overeenstemt met een nieuwe boeking in de boekhouding
 • InitExisting: statische methode waarmee een nieuwe BookingEngine geïnitialiseerd kan worden die overeenstemt met een bestaande boeking in de boekhouding
 • ApplyCustomerSupplier: in een verkoop- of aankoopboeking in de boekhouding de selectie van de klant/leverancier toepassen
 • AppendLine: een lege lijn toevoegen in het invoerrooster voor algemene boekingen
 • AppendLineAna: een lege lijn toevoegen in het invoerrooster voor analytische boekingen
 • InsertAccount: een algemene rekening toevoegen
 • InsertAnaFull: een analytische rekening toevoegen in de modus 'volledige analytische interface'
 • InsertAnaSimpl: een analytische rekening toevoegen in de modus 'vereenvoudigde analytische interface'
 • PeriodFromDate: bereken de boekhoudperiode vanaf een bepaalde datum
 • UpdateAmounts: herberekenen van de boeking in de boekhouding (totalen, ...)
 • Save: een boeking in de boekhouding opslaan
 • Close: de BookingEngine sluiten

BookingEngine heeft de volgende public properties (niet-uitputtende lijst):

 • BookingForm: maakt het mogelijk om de BookingForm te kennen die aan deze BookingEngine gekoppeld is. Is leeg indien dit buiten elke interface werkt. (Vb.: boekhoudkundige centralisatie)
 • ReadOnly
 • MultiUserLocked: vergrendeld als gevolg van een conflict van meerdere gebruikers
 • ExternalDb: geeft externe gegevens door (cfr. multi-points)
 • IsAnaSimpl: is de analytische interface op dit ogenblik volledig of vereenvoudigd?
 • Type: 1 = verkoop, 2 = aankoop, 3 = financieel, 4 = DV
 • CLI: DataRow die overeenstemt met de huidige klant indien de boeking een verkoop is
 • FOU: DataRow die overeenstemt met de huidige leverancier indien de boeking een aankoop is
 • PIEDS_C: DataRow die overeenstemt met het record PIEDS_C
 • LIGNES_C: DataTable die overeenstemt met de records LIGNES_C
 • LIGNES_C_ANA: DataTable die overeenstemt met de records LIGNES_C_ANA
 • LIGNES_ISTAT: DataTable die overeenstemt met de records LIGNES_ISTAT
 • SEQUENC: DataRow die overeenstemt met de huidige sequentie
 • TVACODES: DataTable
 • DataSet: alle tabellen waaronder bovenvermelde
 • AccountIdDefault: standaard algemene rekening
 • AccountLibDefault: omschrijving van deze rekening
 • VatIdDefault: standaard btw-code
 • IsNew: is deze boeking nieuw?

BookingEngine antwoordt op deze events:

 • Initialized: wanneer BookingEngine volledig geïnitialiseerd is. Met de eigenschap Cancel van het eventArgs kan de aanmaak van deze BookingEngine geannuleerd worden door deze op true te plaatsen. Zo zal de BookingForm die eventueel aan deze engine gekoppeld is niet worden geïnstancieerd
 • BookingFormLoaded: aan het eind van het laden van de BookingForm indien deze BookingEngine aan een BookingForm gekoppeld wordt
 • BeforeApplyCustomerSupplier: in het begin van de uitvoering van de methode ApplyCustomerSupplier
 • AfterApplyCustomerSupplier: aan het einde van de uitvoering van de methode ApplyCustomerSupplier
 • BeforeClose: in het begin van de uitvoering van de methode Close
 • AfterClose: aan het einde van de uitvoering van de methode Close
 • BeforeInsertAccount: in het begin van de uitvoering van de methode InsertAccount
 • AfterInsertAccount: aan het einde van de uitvoering van de methode InsertAccount
 • BeforeInsertAnaFull: in het begin van de uitvoering van de methode InsertAnaFull
 • AfterInsertAnaFull: aan het einde van de uitvoering van de methode InsertAnaFull
 • BeforeInsertAnaSimpl: in het begin van de uitvoering van de methode InsertAnaSimpl
 • AfterInsertAnaSimpl: aan het einde van de uitvoering van de methode InsertAnaSimpl
 • BeforeUpdateAmounts: in het begin van de uitvoering van de methode UpdateAmounts
 • AfterUpdateAmounts: aan het einde van de uitvoering van de methode UpdateAmounts
 • RegimeChangedByCustomerSupplier: bij het wijzigen van het regime
 • CurrencyChangedByCustomerSupplier: bij het wijzigen van de munteenheid wanneer er van klant/leverancier wordt veranderd
 • CurrencyChanged: bij het wijzigen van de munteenheid
 • BeforeSave: bij het begin van de uitvoering van de methode Save
 • DuringSave: in de bewaartransactie
 • AfterSave: aan het einde van de uitvoering van de methode Save