U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kenmerken van LotSubEngine

0000002204     -      10-02-2014

De beheersfuncties van de loten werden opnieuw gegroepeerd in een 'subengine' aangezien deze voor verschillende engines van Mercator bereikbaar moeten zijn:

 • BillingEngine: in verkoop- en aankoopdocumenten
 • TransferEngine: in depottransfers
 • InventoryEngine: in inventarissen

LotSubEngine heeft de volgende public properties (niet-uitputtende lijst):

 • Type:
  • V voor een verkoopdocument
  • A voor een aankoopdocument
  • D voor een depottransfer
  • I voor een inventaris
 • ParentEngine: BillingEngine, TransferEngine of InventoryEngine die deze bevat
 • LotsUsed: bevat true indien de engine minstens een lotartikel beheerde

LotSubEngine heeft de volgende public methods (niet-uitputtende lijst):

 • Complete: bij het valideren, wanneer Mercator vraagt om de nog niet ingegeven loten aan te vullen
 • ShowLot: functie 'Lot bekijken' 

LotSubEngine antwoordt op deze events:

 • AskLotLoaded: wanneer het ingavescherm van de loten geladen wordt: maakt het dan ook mogelijk om wijzigingen in dit scherm uit te voeren
 • AskLotBeforeOk: bij het begin van het uitvoeren van de validatiecode van het ingavescherm van de loten
 • AskLotAfterOk: aan het einde van het uitvoeren van de validatiecode van het ingavescherm van de loten
 • AskLotBeforeUpdateAmounts: bij het begin van het uitvoeren van de herberekeningscode van ingavescherm van de loten
 • AskLotAfterUpdateAmounts: aan het einde van het uitvoeren van de herberekeningscode van het ingavescherm van de loten
 • BeforeComplete: in het begin van de uitvoering van de code van de methode Complete
 • AfterComplete: aan het einde van de uitvoering van code van de methode Complete

Het ingavescherm van de loten is MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDialogs.GescomAskLot. Deze bevat alle vereiste public properties die gebruikt zullen worden, bijvoorbeeld, vanaf de vijf eerste bovenvermelde events:

 • public Engine.Gescom.LotSubEngine.LotTypeEnum Type
 • public DataTable ArtLot (tabel achter het rooster)
 • public DataRow Stock (huidige artikel)
 • public bool CompareMode: in 'vergelijk'-modus?
 • public Engine.Gescom.IEngineGescom EngineGescom
 • public GridPro.DataGridViewXPro Grid