U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kenmerken van SerialSubEngine

0000002205     -      10-02-2014

De beheersfuncties van de serienummers van niveau 3 werden opnieuw gegroepeerd in een 'subengine' aangezien deze voor verschillende engines van Mercator bereikbaar moeten zijn:

 • BillingEngine: in verkoop- en aankoopdocumenten
 • TransferEngine: in depottransfers
 • InventoryEngine: in inventarissen

SerialSubEngine heeft de volgende public properties (niet-uitputtende lijst):

 • Type:
  • V voor een verkoopdocument
  • A voor een aankoopdocument
  • D voor een depottransfer
  • I voor een inventaris
 • ParentEngine: BillingEngine, TransferEngine of InventoryEngine die deze bevat
 • SerialsUsed: bevat true indien de engine minstens één artikel van het serienummer van niveau 3 beheerde

SerialSubEngine heeft de volgende public methods (niet-uitputtende lijst):

 • Complete: bij het valideren, wanneer Mercator vraagt om de nog niet ingegeven serienummers aan te vullen

SerialSubEngine antwoordt op deze events:

 • AskSerialLoaded: wanneer het ingavescherm van de loten geladen wordt: maakt het dan ook mogelijk om wijzigingen in dit scherm uit te voeren
 • AskSerialBeforeOk: bij het begin van het uitvoeren van de validatiecode van het ingavescherm van de serienummers
 • AskSerialAfterOk: aan het einde van het uitvoeren van de validatiecode van het ingavescherm van de serienummers
 • BeforeComplete: in het begin van de uitvoering van de code van de methode Complete
 • AfterComplete: aan het einde van de uitvoering van code van de methode Complete