U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdaterWithContextInfo Interface

0000002658     -      10-11-2016

Deze interface staat ons toe om door Mercator gegenereerde karakter strings te manipuleren en ze te wijzigen alvorens ze door Mercator worden gebruikt, terwijl we beschikken over de doorgegeven contextuele informatie in een object waarvan het type varieert afhankelijk van waar de interface wordt gebruikt.

Zijn definitie is de volgende:

Zoom
public interface IStringUpdaterWithContextInfo
{
    string StringUpdate(string StringToModify, object contextInfo);
}

 

De StringUpdate methode ontvangt als eerste parameter de te wijzigen karakter string en stuurt de eventueel gewijzigde string terug

Dit proces geldt voornamelijk voor SQL-query’s die Mercator genereert vooraleer ze voor te leggen aan de SQL server. Men moet voorzichtig zijn met de behandeling van deze tool. Een onverstandig veranderingsverzoek kan immers onverwachte resultaten opleveren of de goede werking van Mercator verhinderen.
Wij leggen hier de nadruk op het feit dat Mercator geen controle biedt over de veranderingen die tot stand komen door deze functie.

Bijvoorbeeld : Bij de automatische facturatie van de leveringen, de klanten filteren op basis van de geselecteerde factuur sequentie.