U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Achtergrondthema verkooppunt

0000001112     -      11-12-2014
Verouderd

fond_pdv


Ga als volgt te werk om dit thema te installeren:

  • het bijgevoegde zipbestand uitpakken in een subdirectory van Mercator (bv. "html");
  • de bestanden "fond_pdv.fxp" en "fond_pdv.prg" uit de directory "fond_pdv" in de hoofddirectory van Mercator plaatsen;
  • in het menu "Tools / Gebruikers" het snelkoppelingstabblad van de respectieve gebruiker activeren;
  • het aangevinkte vakje "Standaardweergave" deactiveren;
  • als type: "Fond d’écran HTML" kiezen;
  • in de bronzone het path invoeren naar het bestand "fond_pdv.html" dat overeenkomt met de resolutie van uw scherm (bv. m:\mercator\html\fond_pdv_bleu(1024x768).html).

Dit thema bestaat in 2 versies: een blauwe en een grijze. U kunt de schermachtergrond en het logo makkelijk veranderen door de bestanden "image_mer.jpg" en "logo_mercator.gif" in de directory "fond_pdv" te vervangen.

Dit is een verkooppuntgericht thema. In het linkergedeelte kunt u een nieuw document aanmaken, het middengedeelte biedt de mogelijkheid om de klantenhistoriek per journaal weer te geven en in het rechtergedeelte kunt u de Mercator-kassa beheren.

Update van 12/01/2007: knop "Laatste verkoop" + NL versie + 800x600-versieTe laden : 0000001112.zip (699 Kb - 12-01-2007)De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.