U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xBalanced: boekhoudkundig saldo van een reeks rekeningen voor een reeks data

0000001567     -      21-04-2017

Functie: xBalanceD

Zoom
public static double xBalanceD(string typeAccountGCF, string account1, string account2, DateTime date1, DateTime date2);
public static double xBalanceD(TypeAccountEnum typeAccount, string account1, string account2, DateTime date1, DateTime date2);

Vermelding: boekhoudkundig saldo van een reeks rekeningen voor een reeks data

Parameters:

  • type rekening: 1 = algemeen; 2 = klant; 3 = leverancier of via MercatorController.TypeAccountEnum
  • ondergrens van de rekeningreeks
  • bovengrens van de rekeningreeks
  • ondergrens van de datumreeks
  • bovengrens van de datumreeks

Voorbeeld: xBalanceD(1, "400000", "499000", date_1, date_2)

(Gelinkt aan de Mercator-boekhouding)

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server.

Voorbeeld: select dbo. xbalanced(1,'400000','499000','01/01/1900','31/12/2099')