U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xBalanceDAnaAna: boekhoudkundig saldo van een reeks analytische rekeningen gekruist met andere analytische rekeningen voor een reeks data

0000001570     -      21-04-2017

Functie: xBalanceDAnaAna

Zoom
public static double xBalanceDAnaAna(int numPlan1, string account11, string account12, int numPlan2, string account21, string account22, DateTime date1, DateTime date2);

Vermelding: boekhoudkundig saldo van een reeks analytische rekeningen gekruist met andere analytische rekeningen voor een reeks data

Parameters:

  • nummer van het analytisch plan 1
  • ondergrens van de analytische rekeningreeks 1
  • bovengrens van de analytische rekeningreeks 1
  • nummer van het analytisch plan 2
  • ondergrens van de analytische rekeningreeks 2
  • bovengrens van de analytische rekeningreeks 2
  • ondergrens van de datumreeks
  • bovengrens van de datumreeks

Voorbeeld: xBalanceDAnaAna(1, "ABC", "DEF", 2, "ANA100", "ANA999", date_1, date_2)

(Gelinkt aan de analytische boekhouding van Mercator)

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server.

Bijvoorbeeld:

select dbo. xbalanced_ana_ana(1,'ABC','DEF',2,'ANA100','ANA999','01/01/1900','31/12/1900')