U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xBalanceDGenAna: boekhoudkundig saldo van een reeks algemene rekeningen en analytische rekeningen voor een reeks data

0000001569     -      21-04-2017

Functie: xBalanceDGenAna

Zoom
public static double xBalanceDGenAna(string typeAccountGCF, string accountGen1, string accountGen2, int numPlan, string accountAna1, string accountAna2, DateTime date1, DateTime date2);
public static double xBalanceDGenAna(TypeAccountEnum typeAccount, string accountGen1, string accountGen2, int numPlan, string accountAna1, string accountAna2, DateTime date1, DateTime date2);

Vermelding: boekhoudkundig saldo van een reeks algemene rekeningen gekruist met een reeks analytische rekeningen voor een reeks data

Parameters:

  • type rekening: 1 = algemeen; 2 = klant; 3 = leverancier of via MercatorController.TypeAccountEnum
  • ondergrens van de algemene rekeningreeks
  • bovengrens van de algemene rekeningreeks
  • nummer van het analytisch plan
  • ondergrens van de analytische rekeningreeks
  • bovengrens van de analytische rekeningreeks
  • ondergrens van de datumreeks
  • bovengrens van de datumreeks

Voorbeeld: xBalanceDGenAna(1, "600000", "699000", 1, "ANA100", "ANA999", date_1, date_2)

(Gelinkt aan de analytische boekhouding van Mercator)

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server.

Voorbeeld:

select dbo. xbalanced_gen_ana(1,'600000','699000',1,'ANA100','ANA999','01/01/1900','31/12/1900')