U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xBalanceGenAna: boekhoudkundig saldo van een reeks algemene rekeningen en analytische rekeningen voor een reeks periodes

0000001378     -      21-04-2017

Functie: xBalanceGenAna

Zoom
public static double xBalanceGenAna(string typeAccountGCF, string accountGen1, string accountGen2, int numPlan, string accountAna1, string accountAna2, string period1, string period2);
public static double xBalanceGenAna(TypeAccountEnum typeAccount, string accountGen1, string accountGen2, int numPlan, string accountAna1, string accountAna2, string period1, string period2);

Vermelding: boekhoudkundig saldo van een reeks algemene rekeningen gekruist met een reeks analytische rekeningen voor een reeks periodes

Parameters:

  • type rekening: 1 = algemeen; 2 = klant; 3 = leverancier of via MercatorController.TypeAccountEnum
  • ondergrens van de algemene rekeningreeks
  • bovengrens van de algemene rekeningreeks
  • nummer van het analytisch plan
  • ondergrens van de analytische rekeningreeks
  • bovengrens van de analytische rekeningreeks
  • ondergrens van de periodereeks: uitgedrukt in formaat CHAR(6): 3 eerste tekens = nr. van het boekjaar; 3 laatste tekens = nr. van de periode (rechts uitgevuld, zonder aanvangsnul) (periode 10 van het boekjaar 2 = " 2 10")
  • bovengrens van de periodereeks

Voorbeeld: xBalanceGenAna(1, "600000", "699000", 1, "ANA100", "ANA999", " 1 1", " 1 12")

(Gelinkt aan de analytische boekhouding van Mercator)

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server.

Voorbeeld: select dbo. xbalance_gen_ana(1,'600000','699000',1,'ANA100','ANA999',' 1 1',' 1 12')

Min. versie:  6.25